lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till PEIRE

Hitta balansen! Boende, innemiljö och energi

Nu är det dags att presentera resultat från PEIRE-projektets studier av boende, inomhusmiljö och energi i 60-talsområdet Linero i Lund: före och efter renoveringarna. Hur förändrades luftkvaliteten och värmen av renoveringen? Hur förstår de boende de system som reglerar inomhusmiljön? Och hur påverkar de boende själva sin inomhusmiljö? Vad får de boendes beteende för konsekvenser för energianvändningen? Detta och mycket mer presenteras och diskuteras.

När? Onsdagen den 16 september 2020, kl 9–16.00

Var? Stora hörsalen, IKDC, LTH, Lunds universitet

Välkomna!

Eja Pedersen, projektledare, eja.pedersen@arkitektur.lth.se

Länk till anmälan

 

People | Environment | Indoor | Renovation | Energy

PEIRE är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus dels på god inomhusmiljö för människor i deras bostäder – dels på energieffektivitet före och efter renovering av flerfamiljsbostäder. Läs mer under flikarna ovan.


Människan är en del av systemet

Energieffektivitet i bostäder måste öka och många åtgärder görs när flerfamiljshus renoveras. Samtidigt är det viktig att inomhusmiljön i lägenheter motsvarar människors behov av bra luft, behaglig temperatur, god ljudmiljö och dagsljus.

Eftersom energisystem, ventilation och byggnadens klimatskal samverkar är det viktigt att ta hänsyn till helheten. Människor som bor i lägenheter påverkas av systemen, men påverkar också själva energianvändningen och inomhusmiljön.

I det här projektet studerar vi, med människan i fokus, hur energieffektivisering och god inomhusmiljö i lägenheter kan samverka på ett positivt sätt.


Projekten omfattar
för närvarande två studier: 

  • Samverkan energisystem, inomhusmiljö och hyresgäster – holistiskt synsätt för ökad energieffektivitet vid renovering av flerfamiljshus (Energimyndigheten, 2016–2020).
  • Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering – helhetssyn utifrån byggnadsprestanda, energi, inomhusmiljökvalitet, samt boendes beteende och välbefinnande (Formas, 2016–2020).

 

 

 

 

Sidansvarig: Eja Pedersen