lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

 

PROJEKTLEDARE
Eja Pedersen 
Eja.Pedersen@arkitektur.lth.se 
Tfn. 046-222 32 41

 

Miljöpsykologi
Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet 
Box 118
221 00 Lund 

Internpost LU: hämtställe 2

Besöksadress: A-huset, Sölvegatan 24, 223 62 Lund