lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Evenemang

Peire medverkade på Energi- och Miljötekniska föreningens frukostmöte på Fastighetsfokus VVS 26 november.

Birgitta Nordquist och Eja Pedersen höll föredraget "Inomhusmiljö, hyresgäster och energi hör ihop" på Energi- och Miljötekniska föreningens frukostmöte på Fastighetsfokus VVS på Malmömässan.

 

Peire medverkade på Klimat- och Energikicken i Lund 19-20 november.

De från PEIRE-gruppen som höll i presentationen "Inomhusmiljö, hyresgäster och energi hör ihop" var Eja Pedersen, Birgitta Nordquist och Petter Wallentén. Länk till evenemanget: https://www.sverigesallmannytta.se/konferens/klimat-och-energikicken-lund-19-november-20-november-2019/

 

 

PEIRE arrangerade ett symposium på en konferens i Kaunas, Litauen 18-22 augusti 2019.

Att förstå komplexa interaktioner i bostäder mellan hyresgästers beteende, inomhusmiljökvaliteter, folkhälsa och uppvärmningsenergi – rapport från ett vetenskapligt symposium.

PEIRE-projektet vid Lunds universitet och Malmö universitet organiserade tillsammans med det danska forskningsprojektet REVALUE och BE-READY från Aarhus universitet ett symposium under konferensen ISES ISIAQ 2019 i Kaunas, Litauen, 18 - 22 augusti 2019. Symposiet hade titeln ”Holistic view on the interaction between residents and indoor air quality in dwellings” och omfattade 10 presentationer, varav 8 kom från de svensk-danska projekten. Konferensen lockade cirka 450 delegater från länder över hela världen, varav ungefär 50 personer deltog i vårt symposium.

På symposiet presenterades resultat från noggranna mätningar i bostäder av bl.a. temperatur, luftkvalitet och de boendes beteende, tillsammans med beräkningar av energiåtgång och konsekvenser för folkhälsan. Resultaten är intressanta i sig, men väckte, tillsammans med kommentarer från publiken, frågor för det fortsatta arbetet. I både de svenska och danska studierna mättes inomhusmiljökvaliteter och mänskligt beteende med en mängd metoder. Det är viktigt att fråga sig vilka av dessa mätningar som faktiskt bidrar till en helhetsförståelse.

Nästa steg inom projektet är att ytterligare analysera hämtade data och leta efter korrelationer och motsägelser. Parallellt är det viktigt att starta en process där teorier från de ingående disciplinerna får samspela och utgöra grund för nya sätt att organisera vår kunskap.

En längre sammanfattning på engelska finns här. Mer om de olika presentationer kan du hitta i konferensens abstract-bok som du kan ladda ner här: http://isesisiaq2019.org/abstracts/

 

 

PEIRE medverkade vid Renoveringsdagen och Fokus Cityfied 27-28 mars 2019 

 

Renoveringsdagen 27/3 2019

27/3 Luftkvalitet före och efter renovering – enkla åtgärder fungerar men hyresgästernas livsstil spelar stor roll. Resultat från PEIRE-projektet

Eja Pedersen, miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LU

Aneta Wierzbicka, aerosolteknologi, och Yuliya Omelekhina, doktorand, Institutionen för designvetenskaper, LU

Petter Wallentén, byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LU

 

Fokus Cityfied 28/3 2019

Hyresgästers förståelse och beteende påverkar energianvändningen. Resultat från PEIRE-projektet

Eja Pedersen, miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LU

Birgitta Nordquist, installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LU

Jonas Borell, arbetsmiljöteknik, Institutionen för designvetenskaper, LU

 

Föreläsningar Renoveringsdagen 2019 (27 mars) hittar du här! 

Föreläsningar Cityfied (28 mars) hittar du här! 

 

Open Innovation Day 1 March 2019, Lund 

PEIRE i juryn 

Tillsammans med ledande högskolor, universitet och utvalda kommuner i Sverige och Danmark är Kraftringen involverade i det interreg-finansierade projektet Smart Cities Accelerator (SCA). I januari gick projektet ut med ett så kallat Open Innovation Call  för att involvera allmänheten att komma med innovativa idéer. Frågeställningen var hur temperaturen i fjärrvärmenätet kan sänkas utan att påverka slutkunden.

 

 

 

 

Hälsa och inomhusmiljö i bostäder 

Just nu renoveras många hyreslägenheter. Vad händer med människors rätt till en god inomhusmiljö? Forskare vid Århus universitet berättar om bakgrunden till de stora studierna BE-READY och RE-VALUE där forskare tar helhetsgrepp om människa och inomhusmiljö.

Seminariet ägde rum den 6 november i Stora Hörsalen på IKDC, LTH, Lund. 

 

Föreläsning 1: Hälsa och inomhusklimat – hur hänger det ihop? Torben Sigsgaard, professor och forskningsledare, och doktor Grethe Elholm, adjunkt, Sektionen för Miljø, Arbejde og Sundhed

Föreläsning 2: BE-READY och RE-VALUE – helhetssyn på renovering och boendes hälsa. Charlotte Gabel, doktorand vid Sektionen för Miljø, Arbejde og Sundhed

Föreläsning 3: Mätningar av inomhusklimatet i allmännyttans bostäder i Danmark. Steffen Petersen, lektor vid Indoor Climate and Energy

Föreläsning 4: En boendes upplevelse av inomhusklimatet - antropologiskt perspektiv. Mia Kruse Rasmussen, senior antropolog vid Alexandra Instituttet

Film: Länk till föreläsning 1 och 2

Film: Länk till föreläsning 3 och 4 

 

__________________________________________________________________

Tidigare evenemang och presentationer med PEIRE

Vad händer när hyresgästerna får betala för varmvattnet?

 

 

Seminariet filmades, klicka på titel för att se respektive presentation.

Introduktion. Eja Pedersen, LTH.

Det är ju ett slags guldkant på tillvaron att duscha länge. Helena Köhler, Linköpings universitet, har intervjuat hyresgäster om deras syn på varmvattenförbrukning och vad som styr deras beteende.

Stor variation mellan boende - statistisk analys av mätdata från 1500 lägenheter. Victor Fransson, LTH, ger oss siffror på vad som händer.

Individuell varmvattendebitering på Eddan. Eja Pedersen, LTH, och Victoria Silfverberg, LKF berättar om hur varmvattendebitering infördes på Linero och hur det påverkade förbrukningen. 

 

---

How can we study and understand the complex interaction between technical systems and humans – theory building and experiences from indoor environments in multifamily housing

Seminariet filmades, klicka på titel för att se respektive presentation.

Introduktion. Eja Pedersen, Lund University

Building meta-theories for complex systems. Mark Edwards, Jönköping University

Building meta-theories for buildings. Kristian Stålne, Malmö University, the Peire-project

Co-analysing measurements from indoor environments. Yujing Li, Malmö University and Birgitta Nordquist, Lund University, both from the PEIRE-project

---

Hur kan vi förstå och ta hänsyn till boendes beteenden vid energieffektivisering av bostäder?

Med Kirsten Gram-Hanssen, professor i hållbart vardagsliv vid Statens Byggforskningsinstitut, Ålborgs universitet i Köpenhamn och presentationer av forskarna i gruppen. Seminariet filmades, klicka på titel för att se respektive presentation.

Boendes vardagspraxis, bostadsrenovering och energianvändning. Kirsten Gram-Hanssen, professor i hållbart vardagsliv vid Statens Byggforskningsinstitut, Ålborgs universitet i Köpenhamn.

Boende är människor som påverkas och påverkar. Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi vid LTH, Lunds universitet.

Boendes förståelse och beteende – några aspekter från det pågående forskningsprojektet PEIRE. Jonas Borell, psykolog och biträdande lektor i arbetsmiljöteknik, LTH, Lunds universitet.

---

Innovation summit on construction materials där Yujing Li presenterade

Hållbarhetsveckan vid LU om Hållbar stadsförnyelse med fokus på Linero med presentation av Eja Pedersen

6th Malmö Real Estate Research Conference, presentationer av Yujing Li och Kristian Stålne

Innovationsfrukost med presentationer av Eja Pedersen och Aneta Wierzbicka