lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Bakgrund

Inomhusmiljö och energieffektivitet före och efter renovering av flerfamiljsbostäder

PEIRE består av ett tiotal forskare som samarbetar över ämnesgränserna för att åstadkomma en helhetsförståelse för hälsosamma inomhusmiljöer. Forskningssamarbetet initierades under 20142015 i och med ett tema på Pufendorfinstitutet med titeln Healthy indoor environments. Inom ramen för det temat arbetade vi med att nå en gemensam förståelse av inomhusmiljöer och anordnade seminarier där frågan belystes från många olika perspektiv, vetenskapliga såväl som praktiska.

 

En ambition med samarbetet är att inte bara belysa frågorna ur våra begränsade vetenskapliga perspektiv utan att också skapa en helhetsförståelse för hur de olika perspektiven interagerar med varandra.

Ett praktiskt exempel är när buller från fläktsystemet skapar en störning som gör att den boende stänger av fläkten, varvid inomhus luften kan kännas instängd. Om den boende då öppnar fönstret för att vädra ut leder det till att energianvändningen ökar.

Här arbetar vi med verktyg som olika metateoretiska ramverk och systemteoretiska kartläggningar för att förstå våra olika vetenskapliga perspektiv och kunna väva ihop dem till en helhet, ett system över inomhusmiljön där de boende ingår.


Efter att Pufendorftemat
var avslutat arbetade vi vidare med frågeställningarna och beviljades under 2016 två forskningsanslag, från Formas och Energimyndigheten.

samband med detta har också ett forskningscenter skapats i Centre for Healthy Indoor Environments som ska utgöra en plattform för inomhusmiljöfrågor.