lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

God inomhusmiljö med ren luft, komfortabel värme, god ljudmiljö och dagsljusinsläpp är viktig för välbefinnandet och hälsan. Samtidigt står vi inför samhälleliga utmaningar som innebär att byggnader och de system som reglerar vår inomhusmiljö bör vara så energieffektiva som möjligt. I PEIRE-projektet studerar vi hur god inomhusmiljö och hög energieffektivitet kan kombineras. Vårt fokus är hyreslägenheter i flerfamiljshus byggda 1950–1970. Det är en vanlig boendeform i Sverige och många av husen renoveras nu, både för att de är relativt slitna och för att öka energieffektiviteten.

För att förstå det komplexa system som inomhusmiljön i lägenheter är, har vi i forskningen ett helhetsperspektiv där vi inkluderar byggnaden, de tekniska system som reglerar inomhusmiljön och människorna som bor i lägenheten. De boende är de som i slutändan påverkas av inomhusmiljön, men de påverkar också själva miljön. Deras livsstil, och därmed vanor och beteende, har stor betydelse. Matlagning, duschvanor, användningen av stearinljus och fönstervädring är exempel på aktiviteter som har inflytande på inomhusmiljö och energianvändning. Livsstil och vanor skiljer sig från individ till individ.

Vi har inom PEIRE-projektet följt tio lägenheter före och efter renovering i bostadsområdet Linero i Lund. Just nu pågår uppföljningsmätningar av inomhusmiljön och intervjuer med hyresgästerna. Som komplement genomför vi en enkätstudie i området och fokusgrupp intervjuer med fokusgrupper i andra motsvarande områden. All insamlad data kommer att analyseras med ett helhetsperspektiv.

PERIE-projektet är finansierat fram till 2020 och består för närvarande av två delar:

Samverkan energisystem, inomhusmiljö och hyresgäster – holistiskt synsätt för ökad energieffektivitet vid renovering av flerfamiljshus. - Energimyndigheten 2016–2020

www.energimyndigheten.se

 

 

 

 

Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering - helhetssyn utifrån byggnadsprestanda, energi, inomhusmiljökvalitet, samt boendes beteende och välbefinnande. - FORMAS 2016- 2020

www.formas.se