lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskare och partners

PEIRE är en del av Centre for Healthy Indoor Environments vilket initierades med ett forskningssamarbete på Pufendorfinstitutet.

 

PROJEKTLEDARE 

Eja Pedersen från Miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH. 

 

FORSKARE från Institutionen för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet. 

Jonas Borell

Héctor Caltenco

Chuansi Gao

Christina Isaxon

Aneta Wierzbicka

Yuliya Omelekhina

Jakob Petersson

Günter Alce 

 

FORSKARE från Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH, Lunds universitet.

Lars-Erik Harderup

Mats Dahlblom

Birgitta Nordquist

Petter Wallentén

 

FORSKARE från Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, Malmö universitet. 

Kristian Stålne

Yujing Li

 

 

SAMARBETSPARTNERS: 

 

 

 

 www.kraftringen.se 

 

 

 www.lund.se 

www.lkf.se  (Lunds kommunala fastighetsbolag)